”Statsskicket som varumärke”

PR-konsult: Monarkin är inte bra för Sveriges varumärke.

I riksdagen representeras olika uppfattningar om hur Sveriges erbjudande till folket ska se ut. Något har dock alla ledamöter gemensamt, nämligen de grundläggande demokratiska värderingarna. Att vi har ett statsskick vars historia och symbolik står i opposition till dessa värderingar innebär en otydlighet som försvagar varumärket Sverige.

Men Kungen gör ju mycket PR för Sverige?

När man bedömer ”PR-mässighet” finns det framförallt två faktorer som är viktiga. Laddningen, eller symboliken, är de värderingar som varumärket förknippas med. Det andra genomslagskraften handlar om hur bra varumärket är på att nå ut i media och hur välkänt det är.

Om varumärket har hög genomslagskraft men dålig symbolik når kommunikationen fram, men med fel budskap. Att varumärket är välkänt och medialt är därför ointressant så länge det är laddat med fel symbolik.

Monarkin har genomslagskraft men det hjälper inte så länge fel signaler om Sverige sänds till medborgarna och omvärlden. Omvänt har begreppet Republik i nuläget ganska låg genomslagskraft i Sverige men är symboliskt positivt, d v s det motsvarar de demokratiska värderingar som landet står för.

Fräscha upp varumärket Sverige!

När man i näringslivet skapar ett nytt varumärke, eller fräschar upp ett gammalt, brukar man lite förenklat börja med att bestämma sig för var på marknaden man vill positionera sig. Därefter följer arbetet med att ladda varumärket med rätt värderingar. Denna laddning måste fyllas på kontinuerligt så att den inte tunnas ut. Riktlinjer för användningen av varumärket är också viktiga så att det inte mister sin betydelse genom att missbrukas i fel sammanhang.

Varumärkesarbetet kräver fingertoppskänsla och det är inte sällsynt att varumärken felpositioneras från början eller med tiden glider i fel riktning. Konsekvensen av sådana misslyckanden brukar förr eller senare bli att affärerna går dåligt. Jag är övertygad om att sambandet gäller även för Aktiebolaget Sverige.

I nuläget saknar en viktig del av det svenska varumärket genomtänkt laddning och bidrar därför till att Sverige felpositioneras. Dessutom saknas varumärkesstrategisk styrning eftersom det i stort sett är upp till kungafamiljen själv var, hur och när landet ska representeras.

Ett varumärke ska förpliktiga

Sverige är idag ett land där många är besvikna på samhället. Det gör det extra viktigt med ett tydligt och samlande varumärke som symboliserar vilka rättigheter och skyldigheter folket och staten har i förhållande till varandra.

Monarkin ökar istället förvirringen genom den inbyggda symboliken att folket ska underordna sig överhögheten. De flesta moderna varumärken sätter istället kunderna, d v s folket, i centrum.

Dessutom sänder successionsordningen en signal om att det är okej med nepotism. Att statschefen inte kan åtalas ger intrycket att det är okej att smita ifrån ansvar. (Inte undra på att vissa samhällstoppar värnar om monarkin.)

Ta statsskicket på allvar

Vill Sverige stå för demokratiska värderingar såsom jämställdhet, frihet, rättvisa o s v, så ska också varumärket innehålla dessa värderingar. Därför kan endast en statschef som valts av folket, på grund av sina personliga meriter, representera Sverige med trovärdighet.

Ett fungerande svenskt varumärke är viktigt för att tydliggöra visionen om vilket slags samhälle vi vill leva i. Den tilltagande debatten om statsskicket är därför en välkommen vitalisering av den politiska dagordningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.