Vad tycker partierna om republik?

Inför valet.

Valet 2010. Vad tycker de politiska partierna om republik? Republikanska Föreningen har sammanställt uppgifter från partiernas hemsidor. De partier som har granskats är de sju riksdagspartierna och tre andra partier som syns mycket i valrörelsen.

Centerpartiet
Partiet tar varken upp ”monarki” eller ”republik” bland ”Centerpolitik från A-Ö” på sin webbplats. Partiet uppger sig dock vara för monarki.

Feministiskt initiativ
Det finns flera politikdokument på Feministiskt initiativs hemsida under fliken ”Politik”, men republikfrågan nämns inte i något av dokumenten. Partiet uppger sig dock vara för republik.

Folkpartiet liberalerna
Under avdelningen ”snabba fakta” tar partiet upp sin syn på ”monarki och republik”:

”Folkpartiet liberalerna stödjer den så kallade Torekov-kompromissen, som utgör grunden för vår nuvarande grundlag. Den innebär att Sverige förblir en monarki, men att monarken endast har representativa uppgifter.

Sveriges officiella representanter vid statsbesök utomlands ska självfallet inte uttala sig på ett sätt som kan tolkas som ett stöd för diktaturer. Det gäller såväl politiska företrädare som statschefen. Statschefen (kungen) ska överhuvudtaget inte uttala sig i politiska frågor.

Folkpartiet vill:
• Behålla nuvarande kompromiss om Sveriges statsskick.”

Kristdemokraterna
I sitt principprogram skriver Kristdemokraterna följande:

”Monarkin har en stark folklig förankring i Sverige. Monarkin är också en identitetsskapande tradition som betyder mycket för svensk kultur och historia samt för Sverigebilden internationellt. Därför ska Sveriges statsskick även fortsättningsvis vara konstitutionell monarki.”

Miljöpartiet
På Miljöpartiets hemsida under ”Vår politik A-Ö” står följande:

”Monarkin i grunden är odemokratisk.

Monarki går inte ihop med demokrati eftersom rollen som statchef går i arv inom en och samma släkt. Statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet.

Det är fel att kungahuset får ett apanage på över hundra miljoner kroner varje år, att monarken får öppna riksmötet varje år och sitta ordförande i utrikesnämnden.”

Moderaterna
I avsnittet om demokrati under avdelningen ”Vår politik” på Moderaternas hemsidan står följande:

”Monarkin ska bevaras
Sveriges statsskick, monarkin, ska bevaras. Monarkin är bärare av en lång tradition och utgör en samlande, nationell symbol just därför att den inte är partipolitisk eller utsedd genom val. Det finns dessutom ett mycket starkt folkligt stöd för att bevara det nuvarande statskicket, med en monark som statschef.”

Piratpartiet
Det framgår inte vad partiet anser om republik på Piratpartiets webbplats.

Socialdemokraterna
Tyvärr skriver partiet inget om republikfrågan på sin hemsida, men i deras partiprogram står följande:

”Den demokratiska processen och samhällsförvaltningen måste bygga på offentlighet och insyn, och på klara och rättvisa spelregler. Politiska uppdrag och tjänster inom offentlig förvaltning måste stå öppna på lika villkor för alla medborgare. Som en konsekvens av dessa generella krav på samhällsförvaltningen vill socialdemokratin också verka för att monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik, där statschefen direkt eller indirekt väljs av folket. Denna förändring förutsätter, som alla demokratins förändringar, en majoritet bland befolkningen.”

Sverigedemokraterna
I sitt principprogram skriver Sverigedemokraterna om sin syn på monarkin:

”Så länge Sverige har varit en stat i politisk mening har vi också haft monarkin som statsskick. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att den svenska statsbildningen gynnas av att Sverige även fortsättningsvis är en konstitutionell monarki, där regenten representerar kontinuiteten och stabiliteten i statsmakten.”

Vänsterpartiet
Under avdelningen ”Vår politik (A-Ö)” tar Vänsterpartiet upp sin syn på monarki:

”Vad anser ni om monarkin?
Vänsterpartiet är aldrig berett att kompromissa om demokratin. Därför anser vi att Sverige bör vara republik med en demokratiskt vald statschef.

Vad får monarkin kosta?
Eftersom ett beslut om nytt statsskick inte är aktuellt i dagsläget, kräver vi ett högst rimligt sparbeting av kungliga hov- och slottsstaten på ca 10 procent på de över 124 miljoner som den tilldelas för år 2010.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.