Snabbkoll: Hur republikanskt är Miljöpartiet?

De gröna har kongress i Kristi Himmelfärdshelgen.

När är det kongress: 26-28 maj i Linköping.

Är de republikaner: Ja, sedan 2001 står det så här i partiprogrammet: ”I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.” Det gäller även Grön Ungdom.

Hur stor andel av väljarna är republikaner: 38 procent ville behålla monarkin när SOM-institutet mätte 2014. Jämfört med 55 procent bland väljare i allmänhet.

Republikanska profiler i partiet: Birger Schlaug, som suttit i styrelsen för Republikanska föreningen. Och riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som bland annat var med och skrev den första blocköverskridande motionen någonsin om republik.

Finns det några motioner om republik på landsmötet: Ja, motionen ”Ett demokratiskt statsskick” från Johan Andersson med flera från Grön Ungdom (först i listan här) skriver att Miljöpartiets röst i monarkidebatten är ”svag” och kräver att partiet driver på för ett avskaffande. Han föreslår dessutom att statschefsfunktionen ska axlas av riksdagens talman.

Det faktum att somliga människor föds till kraftfullare maktpositioner än andra är inte förenligt med den gröna människosynen.

Vad säger partistyrelsen: ”Partistyrelsen bedömer [inte] att frågan om statsskickets grunder idag är aktuell och att förändringar av grundlagar måste bygga på breda politiska överenskommelser med solitt folkligt stöd. Motionen bör därför avslås.”

Chans att republikmotionen går igenom: 10 procent.

Historiska republikanska förebilder: Nä. Partiet är för ungt.

Republikansk tendens i partiet: Svagt ökande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.