Många unga ser L som republikaner

Ny undersökning från Novus.

Liberalerna försvarar monarkin, men bland väljarna gissar många att partiet har motsatt linje. Bland unga väljare (18-29 år) tror 28 procent att partiet är emot monarkin.

Det visar en ny opinionsundersökning som Novus utfört i juni 2017 på uppdrag av Republikanska föreningen. I undersökningen fick allmänheten svara på frågan om vilken åsikt de uppfattar att riksdagspartierna har när det gäller att behålla eller avskaffa monarkin.

Var femte väljare (18 procent) utgår från att L är republikaner. Liberalerna tar idag ställning för monarkin, men bara drygt hälften av väljarna (55 procent) känner till att det är partiets linje. Motsvarande siffra för till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna är 68 respektive 70 procent.

-Klassisk liberalism hör ihop med ett motstånd mot kungamakt. Om Liberalerna tog ställning för republik skulle det ligga i linje med många väljares förväntningar. Det betyder att det inte är särskilt troligt att partiet skulle drabbas av någon väljarflykt om det ändrade linje, säger Magnus Simonsson, generalsekreterare på Republikanska föreningen.

Totalt har 1019 intervjuer genomförts bland svenska 18-79-åringar under perioden 15-21 juni 2017. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Här finns hela undersökningen om Liberalerna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.