Argument

Vad är republik?

Republikanska föreningens 2 minuters-guide till de olika statsskicken.

Vad är republik? Republik är motsatsen till monarki. En republik är ett land där den som man bestämt ska representera landet (statschefen) får den på något annat sätt än genom arv.  De allra flesta länder i världen är numera republiker.

Det vanligaste är att man tillsätter statschefen genom att man röstar om vem det ska vara. Det sker ofta genom att folket lägger sina röster i ett val, men det kan också vara folkvalda politiker som utser statschefen. Ofta kallas statschefen president. Alla får ställa upp i ett presidentval.

I en republik kan presidenten vara alltifrån den mäktigaste personen i landet till en helt maktlös person. I en svensk republik kommer presidenten troligen att ha mycket liten makt. I teorin kan en republik också sakna statschef.

Länder kan bara vara monarkier eller republiker. Det finns inga alternativ. Det betyder att en del republiker är demokratier, medan andra är diktaturer. Definitionen igen: ett land där statschefen får sin position på något annat sätt än genom arv. En republik behöver alltså inte vara demokratisk. Kina är ett exempel. En monarki kan också vara antingen demokrati eller diktatur. Saudiarabien och Thailand är monarkier som är diktaturer.

I en monarki innehas ämbetet istället av en kung eller drottning (eller kejsare, tsar eller andra benämningar) som fått det i arv av sin mamma eller pappa. Monarken är statschef tills han eller hon dör eller väljer att abdikera (avgå). Alla monarkier är förknippade med myter och föreställningar om vad som är ”kungligt” och om monarken som stående över andra medborgare.

”Republik” kommer av latinets ”res publica”, det offentliga (till skillnad från det privata). Den som är anhängare till ett republikanskt statsskick kallas republikan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.