Övergången från monarki till republik kräver transparens

Hur ska det gå till med att avveckla monarkin? Den frågan ställer sig Filip Hallbäck, kulturskribent och debattör.

Under de senaste månaderna har Sveriges Natoansökan dominerat den svenska samhällsdebatten, till följd av Putins invasionskrig i Ukraina. För egen del anser jag att det har varit en process som lämnat mycket att önska. Sveriges Natoansökan är det i särklass mest odemokratiska beslut som har fattats i modern tid.

För att ge perspektiv på det hela: innan Sverige gick med i EU 1994 föranleddes den vägen av 30 års diskussion som landade i en folkomröstning 1994, där ja-sidan vann. Frågan om svenskt medlemskap i EMU pågick i tre år och även den gav utrymme för fördjupad debatt, där nej-sidan vann i folkomröstningen 2003. Sveriges Natoansökan tog knappt två månader och det skedde utan någon folkomröstning, trots att Natofrågan är minst lika stor som EU och EMU.

Ett återkommande argument mot en folkomröstning är att ”Natofrågan är en komplicerad för vanligt folk att sätta sig in i” och att det finns risk för ”påverkanskampanjer”. För det första klarade vi ju det i frågorna om svenskt medlemskap i EU och EMU. Det blev folkbildningskampanjer och mycket mer i demokratins namn, som gav så kallat ”vanligt folk” möjlighet att fördjupa sina kunskaper i frågor som rörde landets framtid. För det andra kan man ju med ”komplicerad fråga”-logiken och ”påverkanskampanj”-varningarna avveckla framtida val till riksdag, region, kommuner samt till EU-parlamentet. Den här idiotförklaringen av ”vanligt folk” köper jag inte. I en demokrati är det fullt legitimt att förorda och motsätta sig ett svenskt Natomedlemskap, men det bör ske med hederliga argument och med en transparent process.

Så vad har detta med drömmen om införandet av en republik att göra? Jo, frågan om den demokratiska processen. Hur ska det gå till med att avveckla monarkin? Ska det gå till på samma sätt som hanteringen med Natofrågan? Ska landets högst ansvariga politiker indirekt säga att ”vanligt folk” är för korkade för att begripa något om Sveriges statsskick och därmed inte ha rätt att säga något om saken? Ska det hela beslutas på mindre än två månader i riksdagen?

Även jag som är en varm anhängare till republik skulle aldrig acceptera en sådan process som liknar den som skett med Sveriges Natoansökan. Aldrig! Jag vill att frågan om Sveriges statsskick helst skall ske genom en nationell folkomröstning, vars process måste ta några år så att vi får till en bred och inkluderande debatt värd namnet. Det handlar om att värna om demokratin, särskilt i så stora frågor som direkt berör ett lands grundlagar.

Filip Hallbäck,
kulturskribent och debattör

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.