KU-beslut om granskning

Konstitutionsutskottet beslutade den 22 november 2011 att ge regeringen i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande överenskommelsen mellan regeringen och riksmarskalksämbetet om redovisning av hovstatens verksamhet.

Brev från hovet

För att uppmärksamma att Carl Gustaf Bernadotte INTE gick i pension gav Republikanska Föreningen honom en guldklocka när han lördagen den 30 april fyllde 65 år. Nu har vi fått ett tackbrev från hovet.