KU-beslut om granskning

Konstitutionsutskottet beslutade den 22 november 2011 att ge regeringen i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande överenskommelsen mellan regeringen och riksmarskalksämbetet om redovisning av hovstatens verksamhet.

Konstitutionsutskottet beslutade den 22 november 2011 att ge regeringen i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande överenskommelsen mellan regeringen och riksmarskalksämbetet om redovisning av hovstatens verksamhet.

Därmed tillstyrkte konstitutionsutskottet två motioner från Socialdemokraterna:
Motion 2011/12:K231 Granskning av apanaget till kungahuset
Motion 2011/12:K328 Ökad insyn i Kungl. hovstaterna

Konstitutionsutskottet tillstyrkte delvis en motion från Vänsterpartiet:
Motion 2011/12:K314 Avskaffande av monarkin
(V:s motion innehöll också ett budgetyrkande om reducering av pengarna till hovet och den delen tillstyrks inte eftersom ramarna för budgeten blir majoritetens och då faller V:s budgetyrkanden.)

Det är nu en riksdagsmajoritet (förhoppningsvis även vid voteringen) som tycker att ökad insyn är det minsta som kan begäras. Samtidigt lär det krävas att hovet vill öka öppenheten. Om hovet inte vill öka öppenheten så blir det sannolikt inget.

Läs mer:
Ja till ökad insyn i hovets ekonomi (Riksdag & Departement)
Kungens pengar ska nu granskas ännu hårdare (Aftonbladet)
Hovet tvingas redovisa mer (Göteborgs-Posten)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.