Luftslottet

Kungahuset påstås locka turister, möjliggöra exportaffärer för miljarder och skapa pr-värden som vida överstiger dess kostnader. Men hur ligger det egentligen till?