Republikanska föreningens integritetspolicy

Republikanska föreningen värnar om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter.

 1. Allmänt

I Republikanska föreningens integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av föreningen samt hur du kan kontakta föreningen. Republikanska föreningen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Republikanska föreningens respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

 1. Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Republikanska föreningen (organisationsnummer 802411-5654) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Republikanska föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med syfte att på demokratisk väg införa ett republikanskt statsskick i Sverige.

 1. Vilka personuppgifter samlas in?

De personuppgifter som Republikanska föreningen samlar in kan exempelvis vara namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer. Republikanska föreningen kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

 1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Republikanska föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Republikanska föreningen behandlar personuppgifter för att:

 • Kommunicera med medlemmar (kallelser till medlemsmöten, nyhetsbrev med mera).
 • Hantera relaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, insamlingar med mera).
 • Administrera försäljning genom webbutik.

Republikanska föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen.
 • Föreningsadministration.
 • Deltagande i föreningens verksamhet.
 • Sammanställning av statistik och uppföljning.
 • Utbildningar arrangerade av föreningen.
 • Kontakter med medlem.
 • Besök på vår webbplats.
 • Beställningar från vår webbutik.
 • Prenumerationer på våra digitala nyhetsbrev.
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier.
 1. Vilka delar vi personuppgifter med?

Republikanska föreningen kan dela med sig av information till företag som behandlar data på uppdrag av föreningen. Detta för att föreningen ska kunna genomföra exempelvis distribution av e-post och medlemstidning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som Republikanska föreningen delar information till är tryckerier, postutdelningsföretag, e-posthanteringssystem och företag specialiserade på administrativa tjänster åt föreningar. Republikanska föreningen förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

 1. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

I och med att du lämnar personuppgifter till Republikanska föreningen registreras och lagras uppgifter om dig för att behandlas för angivna ändamål. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Republikanska föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 1. Vilka rättigheter har du?

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Du som är registrerad av Republikanska föreningen har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens sammanställning av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är registrerade. Du som är medlem kan enkelt själv se vilka uppgifter som är registrerade genom att logga in på Min Sida.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
 • Du har rätt att dra in ett samtycke.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Republikanska föreningens kansli för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Vill du veta mer?

Har du frågor om Republikanska föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet.

Postadress:
Republikanska föreningen
Helga Lekamens gränd 1 A
111 27 Stockholm

E-postadress: info@repf.se

Telefonnummer: 0768-71 77 22

Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25.
Senast uppdaterad: 2018-04-07.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.