Testamentera till Republikanska föreningen

Du kan fortsätta göra skillnad – även när du själv inte finns kvar. Att testamentera är ett sätt att bidra till att kampen för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter fortsätter. Du tar ställning mot monarkin och för alla människors lika värde. Nu och i framtiden.

Ditt bidrag kan ändra Sveriges historia. Skriv in Republikanska föreningen i ditt testamente.

Du kan fortsätta göra skillnad – även när du själv inte finns kvar. Att testamentera är ett sätt att bidra till att kampen för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter fortsätter. Du tar ställning mot monarkin och för alla människors lika värde. Nu och i framtiden.

Det är inte svårt att skriva ett testamente, men det är något du behöver aktivt göra för att kunna välja vem eller vilka som du vill stödja.

Väljer du att skriva in Republikanska föreningen i ditt testamente, gör så här:

  • Skriv föreningens juridiska namn ”Republikanska föreningen”
  • Ange Republikanska föreningens organisationsnummer: 802411–5654
  • Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”10 procent av mitt testamente ska gå till Republikanska föreningen”

Om du bestämmer dig för att bidra med en testamentsgåva vill vi förmedla vårt allra varmaste tack på förhand. Ditt ställningstagande betyder mycket för Sverige i framtiden.

Testamentet ska vara skriftligt och tydligt. Det ska bevittnas av två personer som måste närvara samtidigt. Båda ska se dig skriva under testamentet och signera med sina namn. De behöver inte läsa det, men det måste framgå i vittnesmeningen att de vet att det är ett testamente.

Ta hjälp av vår enkla testamentesmall.

  • Fyll i och skriv ut testamentesmallen, eller skriv ut den och fyll i för hand.
  • Nedteckna ditt testamente och skriv under.
  • Bevittna testamentet. Två personer behöver underteckna det.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.