covid-19

Den onödiga monarkin

Vi befinner oss mitt i en pandemi och ekonomisk nedgång. Hur våra folkvalda och myndighetsexperter hanterar krisen diskuteras flitigt. Det är precis som sig bör. Men vilken funktion fyller våra kungligheter i dessa tider?