1 maj

Digitala 1 maj-plakat

Med den rådande covid-19-epidemin som begränsar handlingsutrymmet för alla som befinner sig i Sverige, och stora delar av världen, är årets 1 maj-tåg inställda. Därför erbjuder vi digitala 1 maj-plakat till de som är intresserade.