Folkomrösta om republik

Pressmeddelande från Republikanska föreningen.

Republikanska föreningen anser att övergången till republik bör föregås av en folkomröstning. Beslut om detta bör tas av den riksdag som väljs i valet den 14 september och själva omröstningen föreslås äga rum i samband med riksdagsvalet 2018. Folkomröstningen om republik kan vara antingen en rådgivande folkomröstning i principfrågan eller en beslutande folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag.

– Offentliga ämbeten ska inte gå i arv och det är mycket glädjande att en allt större andel av svenskarna sluter upp bakom denna demokratiska princip. Särskilt yngre personer är positiva till att införa republik. Dagen då monarkin inte längre har stöd av en majoritet kommer allt närmare. Vi kräver en folkomröstning i samband med riksdagsvalet 2018, säger Anna Steele, vice ordförande för Republikanska föreningen.

Bakgrundsfakta:

Stödet för republik ökar: ”Den största förändringen sedan den senaste mätningen i maj 2011 är att motståndet mot monarkin ökar. Nu vill 27 procent avskaffa monarkin, en statistiskt signifikant ökning med sex procentenheter.” (DN/Ipsos 2013-12-21)

Minst tre europeiska länder har infört republik efter folkomröstningar; Island (1944), Italien (1947) och Grekland (1973).

Foto: Håkan Dahlström. Publiceras med Creative Commons-licens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.