Tänk om, Centerpartiet!

När Centerpartiet i helgen träffas på sina kommundagar i Malmö borde de dra till baka sitt stöd för det nuvarande statsskicket.

I helgen har Centerpartiet sina Kommundagar i Malmö och centerpolitiker ifrån hela landet kommer på besök. På senare år har partiet rört sig i en mer renodlat liberal riktning. Det innebär också att ett nytt och starkare betonande av individens rättigheter har blivit en del av partiets själ.
Vi anser att denna omdaning borde leda partiet till att omvärdera sin syn på monarkin. På partiets hemsida står följande att läsa om Centerns hållning i frågan:

Centerpartiet stöder monarkin så länge den fungerar som idag. Det vill säga att monarken inte har någon makt utan endast en representativ funktion. Anledningen till detta ställningstagande är att vi anser att ett maktämbete inte ska kunna ärvas. Makt att besluta om allas våra angelägenheter ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val. Alla röstberättigade ska då ha haft chansen att lägga sin röst på den de anser är mest lämpad att företräda folket. Kungahusets funktion som representant för Sverige medför dock bra PR för vårt land som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av.

Detta är en paradoxal hållning som dessutom rimmar illa med partiets nya inriktning. Partiet anser att maktämbeten inte ska kunna ärvas. Vi menar att det är naivt att tro att rollen som statschef inte skulle vara ett ‘maktämbete’. I rollen ingår det bl.a. att hålla ett tal vid Riksmötets öppnande (ett tal som alltid har politiska inslag, trots att det är meningen att monarken ska vara apolitisk), att representera Sverige vid officiella statsbesök utomlands och att ständigt förekomma i media. Det blir motsägelsefullt att i det läget stödja både monarkin och samtidigt anse att “makt att besluta om allas våra angelägenheter ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val.”

Samtidigt som monarken och dennes familjemedlemmar åtnjuter viss makt som aldrig bör förlänas genom arv, så har de också en stor brist på egenmakt som vi i Sverige idag tar för givet när det gäller oss själva. Det är förnedrande att genom lagtvång växa upp efter en viss tro och att behöva be regeringen om lov för att få gifta sig eller resa utomlands. Att en sådan ordning kvarstår borde framstå som provocerande för ett parti som rör sig i liberal riktning.

Centerpartiet menar att monarken endast har en representativ funktion. Vi menar att rätten att representera – i synnerhet rätten att representera Sverige – aldrig kan ärvas eller tas. Den kan enbart ges, genom personliga överenskommelser eller demokratiska processer. Medborgare ska ha rätten att välja vem som representerar dem och deras land. Det är inte konstigare än att medborgare i demokratiska stater ska ha rätten att välja vilka som sitter i deras beslutande församlingar, eller att medlemmar i en förening ska ha rätt att välja vilka som sitter i föreningens styrelse.

Vi hoppas att Centerpartiet använder helgens Kommundagar till att dra tillbaka sitt stöd för det nuvarande statsskicket och öppna upp för en bred diskussion om hur Sverige bäst skulle kunna demokratiseras fullt ut. Trevlig helg!

Mia Sydow Mölleby
Ordförande, Republikanska föreningen

Bengt Hall
Kontaktperson, Republikanska föreningen Skåne

Johan Turell
Vikarierande generalsekreterare, Republikanska föreningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.