Republikansk författning för Sverige offentliggjord

Konkreta och detaljerade förslag till en svensk republikansk författning på pränt.

En fristående utredning, tillsatt av Republikanska föreningen, har nyligen offentliggjort sitt slutbetänkande gällande framtidens statsskick för Sverige. Utredare har varit Mats Einarsson, tidigare riksdagsledamot (V) och ledamot av Grundlagsutredningen (2004-2008), samt Jesper Svensson, politisk sekreterare (L).

– Vi har presenterat konkreta och detaljerade förslag till en svensk republikansk författning. Faktum är att det inte krävs särskilt stora förändringar av grundlagen för att ersätta monarken med en demokratiskt vald statschef, säger Mats Einarsson, som har varit huvudutredare.

– Stödet för republik har ökat under senare år och det är nu dags att börja gå från ord till handling. I ett demokratiskt land ska inte medlemmarna i en viss familj ha exklusiv arvsrätt till ett offentligt ämbete, säger Jesper Svensson, som har varit biträdande utredare.

Läs utredningen här.

Utredningens förslag i korthet:

  • Monarken ersätts av en demokratiskt vald president.
  • Presidenten väljs av folket eller av riksdagen (båda alternativen ges i utredningen).
  • Ämbetsperioden ska vara sex år.
  • Komplett författningsförslag med ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och vallagen.
  • Relativt få förändringar krävs i den nuvarande författningen.
  • En republikansk författning innebär endast ändringar i 21 av regeringsformens 175 paragrafer.
  • Regeringsformens portalparagraf blir: ”All offentlig makt i republiken Sverige utgår från folket.”
  • Successionsordningen upphävs.
  • En övergång till republik bör föregås av en folkomröstning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.