Republikansk förening bildad i Norge

Republikanska föreningen deltog vid bildandet av föreningen Norge som Republikk.

Republikanska föreningen deltog vid bildandet av föreningen Norge som Republikk. Två olika norska föreningar blev en, och under mötet diskuterades även formerna för ett samarbete kring avskaffandet av monarkin som statsskick i de skandinaviska länderna.

Den 19 mars 2011 är en historisk dag i Norge. Då togs de första stegen mot ett avskaffande av den norska monarkin, genom bildandet av Norge som republikk. Ett tjugotal personer deltog i årsmötet, där den viktigaste punkten var att utifrån föreningarna Norge som republikk! och Föreningen för republikk i Norge skapa en gemensam norsk förening för avskaffande av monarkin. Årsmötet hade föregåtts av ett arbete som siktade på en fusion av de två meningsfränderna till en stark enhet.

Till ordförande valdes Max Hermansen, initiativtagare till Facebook-gruppen Norge som Republikk! med runt 1700 medlemmar. Med sin bakgrund inom flera olika idéburna organisationer kommer han att bli en svår utmaning för de som debatterar till monarkins försvar.

Förutom undertecknad gästades mötet också av Graham Smith och James Gray från brittiska Republic och Viggo Smitt från danska Den Republikanske Grundlovsbevegelse. Respektive organisations representant berättade om monarkins ställning hemmavid och det påverkansarbete för införandet av republik som bedrivs i landet. Från norskt håll betonades vikten av att de skandinaviska republikanska rörelserna uppvisar en gemensam front och samarbetar för att utbyta och utveckla tankar och idéer.

I Norge är 40 procent av Stortingets ledamöter för republik, enligt en undersökning av norska radio- och TV-bolaget NRK. Det framgår dock än så länge inte av partiprogrammen, där endast partierna längst till vänster förespråkar ett ändrat statsskick. Under årsmötet höll liberala Unge Venstres ordförande Sveinung Rotevatn ett inspirerande tal till stöd för avskaffandet av monarkin. Förhoppningsvis lyssnar hans moderparti lika uppmärksamt på honom som mötesdeltagarna gjorde, och tar steget fullt ut och följer sitt ungdomsförbunds ståndpunkt.

Text: Tariq Bacchus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.