”Republik ur ett liberalt perspektiv”

Monarki är inte förenligt med demokrati, skriver Mikael Ståldal.

En hörnsten i den liberala ideologin är att alla människor behandlas enligt samma regler av staten. Alla människor skall inte behandlas lika av staten, t.ex. så skall de som begått, och blivit dömda för, grova brott sättas i fängelse, medan övriga inte sätts i fängelse. Men samma regler skall gälla för alla. Detta brukar kallas ”lika inför lagen”, och det omfattar mer än bara rättsväsendets agerande vid brottslighet.

Dessa regler skall inte vara beroende på kön, hudfärg, etnicitet, släktskap eller andra medfödda faktorer. Varje människa bör behandlas utifrån hennes agerande, och inte utifrån faktorer som ligger helt utanför hennes kontroll.

Detta räcker för att kunna avfärda monarkin, ty monarkin bygger på att några individer (kungafamiljen) behandlas annorlunda baserad på den medfödda egenskapen släktskap. Man kan diskutera huruvida denna särbehandling är att betrakta som positiv eller negativ, men det spelar ingen roll, för det är fel i vilket fall.

I ett samhälle måste man ibland kollektivt fatta beslut som blir tvingande även för de individer som opponerar sig. Detta bör göras på ett sätt som kan rättfärdigas, som är tillräckligt effektivt och som minimerar risken för att individer blir kränkta. Det system som hittils visat sig bäst uppfylla dessa kriterier är den parlamentariska demokratin. Beslut fattas av personer som väljs i regelbundna val med allmän och lika rösträtt (att vissa beslutsfattare väljs indirekt spelar mindre roll). Detta kombinerat med yttrande- och tryckfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet har visat sig mycket effektivt för att förhindra grova kränkningar av individer, så som krig och folkmord.

Även svält tycks kunna förhindras med demokrati.

Monarki är inte förenligt med demokrati, för kungen väljs inte regelbundet, varken direkt eller indirekt. Att inneha ett offentligt ämbete på livstid är inte förenligt med demokratin. Mot detta kan invändas att den svenska kungen inte har någon reell makt, och därför inte är att betrakta som en beslutsfattare. Men kungar har traditionellt haft reell makt, även i Sverige för inte så länge sedan.

Om man betraktar demokrati som något bra och värt att försvara, så förstår jag inte hur man kan trivas med att ha en kung som faktist symboliserar motsatsen till demokrati.

För att alla människor skall behandlas enligt samma regler, och för att inskärpa demokratins förträfflighet så måste monarkin avskaffas. Det bör dock påpekas att kritiken mot monarkin är en kritik mot systemet, det är inte en kritik mot de individer som just nu utgör kungafamiljen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.