”Regentbarnen”

Jag är numera pensionär, men har under årtionden arbetat som barnläkare – och har utifrån det perspektivet en del tankar.

Jag är numera pensionär, men har under årtionden arbetat som barnläkare – och har utifrån det perspektivet en del tankar. Det finns många skäl till att ändra vårt statsskick och avveckla monarkin. Men ett skäl som inte brukar föras fram är “regentbarnens” utsatta ställning.

Om Victoria Bernadotte och Daniel Westling får barn framöver så bör de barnen (som jag ser det) så långt möjligt få samma villkor som andra barn i vårt land – och de bör definitivt slippa krav och förväntningar på att de i sin tur ska bli regenter. Det är helt otidsenligt och oförsvarligt att utsätta barn för en sådan uppväxt!

När Carl Gustaf Bernadotte (på ett eller annat sätt) förr eller senare ersätts så tillträder enligt nuvarande bestämmelser Victoria Bernadotte. Hon har sannolikt en “utbildning” som kan vara till gagn för uppdraget som statschef och jag utgår ifrån att hon vill ta jobbet. Men i ett längre perspektiv finns många skäl att avveckla monarkin. Victoria Bernadotte har troligen ett stort förtroende hos det svenska folket och att nu “snabbavveckla” monarkin finns det nog inte stöd för.

Men redan idag skulle man däremot kunna föra fram följande förslag:
1) Victoria Bernadotte blir som planerat regent.
2) Riksdagen inför en lagstadgad pensionsålder för regenten (statschefen) – 65 år eller vad som blir allmänt gällande.
3) “Monarkin” som institution avvecklas snarast och i varje fall senast när Victoria Bernadotte pensioneras, avgår eller avlider.
4) Victoria Bernadotte ska inte per automatik efterträdas av barn, syskon eller andra familjemedlemmar!

Förutsatt att Victoria Bernadotte blir kvar till pensionsålder så får Sverige god tid att förbereda en övergång till annat statsskick.

Victoria Bernadotte, Daniel Westling och deras barn får på så sätt förhoppningsvis ett mer avdramatiserat och normalt liv.

Text: Lars Stjernberg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.