Pr-värde dåligt argument för att ha monarki

Republikanska föreningen skriver på Aftonbladet Debatt.

Nyligen har kungahuset rest till Brasilien med en delegation från svenskt näringsliv. Med följde en grupp journalister som rapporterar att kungahuset öppnar viktiga dörrar för svenska företag utomlands. I medierna lyfts kungens pr-värde fram och blir till ett argument för monarki. Vart har den granskande journalistiken tagit vägen när journalister springer kungens ärenden och blir kungahusets språkrör?

Att ensidigt ta ställning för monarkins värde är att glömma bort att kungahuset vilar på odemokratiska grunder. Att kommunicera budskapet att kungen har ett högt pr-värde för svenska företag utomlands är inget annat än ett, om än dåligt, argument för att bevara monarkin. Särskilt eftersom det är svårt att jämföra med vilket värde en folkvald representant skulle ha. Nu när bröllopet närmar sig bör medierna ta sitt ansvar och bidra till en välbehövlig debatt om vårt statsskick.

I den mediala samhällsdebatten ägnar man sig i dag åt att spekulera kring vad kungen har för pr-värde. Ytterst få tidningar går mot strömmen när det handlar om att beskriva kungahuset och det stundande bröllopet. Det finns en påtaglig ovilja att politisera något som egentligen är väldigt politiskt – vårt statsskick.

I grunden handlar det här om en central demokratifråga. I ett demokratiskt land väljer folket om de vill ha en statschef, och vem det i så fall ska vara. Men vi svenskar lever i ett land där statschefen ärver sin titel.

Ur ett internationellt perspektiv utgör monarkin en udda företeelse. I dag är det färre än trettio länder i världen som fortfarande har monarki. Sverige är ett av dessa länder.

Demokrati har ett värde i sig. Detta är normalt något som Sverige håller högt i sina kontakter med omvärlden. Men faktum kvarstår: Vi har en statschef som ärver sin titel. Våra politiker bör därför snarast ersätta kungen med en folkvald representant, som kan bytas ut vid behov och vars insatser kan utvärderas.

Medierna måste nu ta sin roll på större allvar och kritiskt granska vårt statsskick. Så länge medierna med noggrannhet undviker all form av kritisk granskning kommer det att dröja innan vi får anledning att diskutera vilket pr-värde en folkvald statschef kommer att ha.

Ett omodernt och odemokratiskt statsskick kan aldrig mätas i pr-värde. Att svenska företag har börjat vänja sig vid att kunna profitera på kungahuset borde fungera som en väckarklocka. Det är dåligt för demokratin när svenska företag förlitar sig på monarkin som dörröppnare.

Det är också en varningsklocka när svenska folket ser kungahuset som underhållning, trots att monarkin i verkligheten utgör en maktfaktor. Flera undersökningar visar att kungahuset har stort inflytande i vårt samhälle, ändå uteblir granskningen av dess makt.

Svenska medier har förblindats av all bröllopsyra och förmedlar bara sensationsnyheterna runt glittret och glamouren. Journalisterna måste åter sätta på sig de granskande glasögonen. Ett första steg är att sluta tala om kungens pr-värde som om det vore ett argument för monarki i Sverige.

Debattera frågan på Aftonbladet debatt.

Peter Althin
Magdalena Streijffert
Mona Abou-Jeib Broshammar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.