Ingen republik i sikte

Jan Magnusson sammanfattar läget efter Socialdemokraternas kongress.

I socialdemokraternas partiprogram står att monarkin skall avskaffas. Det har inte hänt på ett århundrade och kommer väl aldrig att hända.

Jag citerar ur partiprogrammet: ”Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska samhällsförvaltningen. I linje med detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska avskaffas.”

2017 års socialdemokratiska partikongress har just avslutats. Ett antal motionärer runt om i landet pläderade för monarkins avskaffande. Kävlinge arbetarekommun vill att när monarkin är avskaffad, ska statschef väljas i allmänna val. Kongressmotionerna ligger helt i linje med partiprogrammet.

Motionärerna får svar, men frågan lyfts inte. När jag frågar delegater på kongressen varför man inte genomför det som länge stått i partiprogrammet får jag till svar: Det finns ingen opinion för detta i landet!

För det första är det fel. Det finns en stark opinion för att avskaffa kungahuset. Kungahusets popularitet har minskat över tid och en fjärdedel av befolkningen tycker att kungadömet bör avskaffas enligt en SvD/Sifo-undersökning förra året då kungen fyllde 70 år.

För det andra är politiska partier till för att skapa och driva opinion. Det är upp till socialdemokraterna att driva på i frågan och skapa den opinion som behövs för att slutligen bli av med denna medeltida kvarleva i vårt moderna, demokratiska samhälle.

För det tredje: Det socialdemokratiska slagordet ”Alla ska med” betyder uppenbarligen att det inte spelar så stor roll vilken politik partiet för, bara alla är nöjda och glada och följer med. Det står ju i partiprogrammet att monarkin skall avskaffas. Republikaner bör vara nöjda.

Min uppfattning – och mångas med mig – är att ett politiskt partis främsta uppgift är att driva och genomföra den politik som antagits i partiprogrammet. Inte att snegla på rådande opinionsläge och anpassa politiken efter det.

Ännu en socialdemokratisk partikongress har lagts till handlingarna. Republikfrågan har återigen sopats under mattan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.