”En svensk republik ligger i Moderaternas hand”

Republik borde vara ett moderat grundkrav, skriver Jenny Andersson. MUF.

”Han fick prinsessan och kungariket och så levde de lyckliga i alla sina dagar.”

Det låter ungefär som ett klassiskt sagoslut, men det kan lika gärna vara Sveriges blivande statchef vi talar om. Vi lever idag på 2000-talet och har fortfarande en statchef som ärver sitt ämbete, frågan är hur många som tänker på det när de läser svensk Damtidning. Faktum är att kungen blivit så populär att det nästan ses som högförräderi att ifrågasätta denna utomordentligt föråldrade och odemokratiska institution. Kungen sägs stå för tradition och historia värd att bevara. Man kan undra varför?

Monarkin är idag en av de få rester från tiden då Sverige var en diktatur.

Kungamakten, eller monarkin, är den specifika form av diktatur som var Sveriges statsskick fram till bara några få generationer tillbaka. Historien är inte alls speciellt ädel utan en blodbefläckad tillbakablick i stöld, förtryck, krig och våld. En tid då människor föddes in i en samhällsklass och förblev där resten av livet, utan någon som helst möjlighet att påverka sin situation. Även vår nuvarande kungs släktingar var Sveriges diktatorer. Är det verkligen en tradition värd att hylla och bevara?

Självklart innebär inte dagens svenska monarki någon diktatur, men den bevarar en ojämlik syn på samhället. Att alla inte är lika mycket värda. Dessutom kostar kungahuset oss skattebetalare miljontals kronor varje år. Att en statschef kostar är inget konstigt om den skulle vara demokratiskt vald. Demokrati måste få kosta. Men att låta oss betala och dessutom förväntas visa vördnad och underdånighet inför en person vars enda merit är släktskapet med forna tiders diktatorer är oförskämt.

Är det rättvist att statens högsta ämbete bara kan tillsättas genom avel inom familjen Bernadotte? Vare sig gentemot Sveriges medborgare eller kungafamiljen går detta att försvara. I en demokratisk stat där alla ska vara lika inför lagen är det omöjligt att ämbeten går i arv. Detta underminerar demokratins grundläggande principer. Dessutom är det högst inhumant att staten förutbestämmer en hel familjs öde. Kungafamiljen är de enda i Sverige som saknar religionsfrihet och rätten att engagera sig politiskt. Inte heller får de gifta sig med vem de behagar eller resa utrikes utan att först fått regeringens godkännande.

Som om detta inte var nog, blottas deras mest privata angelägenheter ut i skvallerpressen som vilken dokusåpa som helst.

Monarkin har dessutom en indirekt politisk makt genom att dess blotta existens omöjliggör en maktdelning mellan statschefen och riksdagen. En sådan sund maktdelning mellan riksdagen och en folkvald president skulle ge medborgarna en kontrollinstitution med mandat att ta politikerna i örat när de lägger sig i våra liv för mycket. Det är knappast någon slump att socialdemokraterna varit så pass tysta i en fråga som för dem borde vara en viktig symbolfråga. Klart att deras makt skulle bli beskuren om de fick konkurrens av en president.

Framtiden för monarkin ligger i moderaternas hand. Republik borde vara ett moderat grundkrav. Möjligheten att kunna påverka sitt liv och friheten att kunna leva det på sitt eget sätt är moderaternas viktigaste utgångspunkt. Att påtvinga på en hel familj en viss roll och utestänga ett helt folk från deras högsta ämbete rimmar illa med detta.

Det är nu dags för Moderaterna att sätta ner foten som frihetens försvarare även i denna kontroversiella och för partiet infekterade fråga. Ett nytt årtusende kräver en konstitution och demokrati värd namnet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.