Republikanska föreningen utreder framtidens statsskick

Mats Einarsson och Jesper Svensson får i uppdrag att leda ett av föreningens viktigaste projekt.

I dag har Republikanska föreningen beslutat om att tillsätta en fristående utredning om framtidens statsskick. Utredningen får i uppdrag överväga och lämna förslag på vilka demokratiska alternativ som kan ersätta arvsmonarkin i framtiden. Initiativet tas mot bakgrund av att allt fler medborgare anser att ett ärftligt statschefsämbete inte hör hemma i modern demokrati och att den senaste grundlagsutredningen inte tilläts behandla monarkin. Mats Einarsson och Jesper Svensson kommer att leda utredningen.

– Äntligen tillsätts en utredning som ska utreda alternativen till monarkin som statsskick. I Grundlagsutredningen var vi dessvärre förbjudna att ta upp frågan om statsskicket. Men nu ska vi lyfta upp frågan om republik på allvar och utreda demokratins alternativ till arvsmonarkin. Jag är mycket hedrad av uppdraget, säger Mats Einarsson.

För att förbereda Sverige på att lägga arvsmonarkin till historien behövs en seriös utredning om vilka demokratiska alternativ som står till buds. Republikanska Föreningen har därför utsett Mats Einarsson att leda utredningsarbetet, som är tänkt att vara klart till föreningens kongress i november 2011. Utredningen kommer att arbeta självständigt och ha ett antal experter kopplad till sig.

Mats Einarsson är kommunalråd för Vänsterpartiet i Botkyrka. Han var ledamot av riksdagen och Konstitutionsutskottet 1998-2006 och av Grundlagsutredningen som lade fram sitt betänkande 2008. Vid sin sida kommer Mats Einarsson att biträdas av Jesper Svensson, som i dag jobbar för Folkpartiet liberalerna i Stockholms läns landsting. Jesper Svensson kommer ursprungligen från Halmstad, och har varit aktiv i Republikanska föreningen under många år, både som styrelseledamot och på senare år som revisor.

Alltfler svenska medborgare är överens om att ett ärftligt statschefsämbete inte hör hemma i en modern demokrati. Den senaste undersökningen från SOM-institutet i Göteborg, som presenterades den 13 april, visar att förtroendet för kungen och monarkin är rekordlågt. Endast 34 procent har förtroende för kungen och strax över 50 procent stödjer monarkin.

– Utredningen ligger helt rätt i tiden. När stödet för monarkin sjunker och tanken om republik växer behövs en seriös utredning om hur vi kan få ett modernare statsskick i framtiden, säger Peter Althin, ordförande i Republikanska föreningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.