Mindre kungafjäsk tack vare domstolens beslut

Förvaltningsrätten i Malmö gav Republikanska föreningen rätt.

Republikanska föreningen överklagade i april, med hjälp av medlemmar i Skåne, besluten i flera kommuner om att bidra med pengar till landshövdingens doppresent åt prins Oscar (en lekplats för en miljon kronor i Söderåsens nationalpark). I förra veckan kom utslaget från förvaltningsrätten, som gick helt på föreningens linje.

Domstolen skriver:

”Enligt förvaltningsrättens mening kan […] gåvan inte sägas komma till nytta för kommunen och vara behövlig på sådant sätt att den har erforderlig anknytning vare sig till kommunens kompetensområde eller till dess medlemmar. Det kan därmed inte anses ingå i kommunens allmänna kompetens att bidra till dopgåvan på så sätt som bestämts […]. Det angripna beslutet ska därför upphävas.”

Domstolen har fattat likalydande beslut för alla kommuner som bidragit till landshövdingens gåva och där Republikanska föreningen – eller i vissa fall någon utomstående – överklagat: Svalöv, Trelleborg, Ystad, Tomelilla, Bromölla, Ängelholm och Sjöbo.

Kommunerna är därmed skyldiga att begära tillbaka skattebetalarnas pengar, i den mån de redan betalats ut. Utslaget kan också påverka hur andra kommuner ser på kunglig uppvaktning framöver. Republikanska föreningen kan därmed, tack vare överklagandekampanjen, ha bidragit till att vi får se mycket mindre av offentligt kungafjäsk i framtiden.

Tidigare har SKL haft en rekommendation till kommunerna att inte uppvakta kungafamiljen, men på senare år verkar den ha fallit i glömska. Enligt uppgifter i Aftonbladet finns det en dom i regeringsrätten på 70-talet, men det är oklart vad den innebär. Det är troligt att den här domen, om den inte överklagas, blir riktningsgivande.

– Det här är ett prejudikat som kommuner och andra skattefinansierade verksamheter måste rätta sig efter i framtiden. Som det ser ut nu har Republikanska föreningen besparat Sverige en hel del kungafjäsk framöver, sa Republikanska föreningens ordförande Yasmine Larsson i ett pressmeddelande.

Republikanska föreningens medlemmar och kansli lade ned mycket arbete på överklagandet under våren och sommaren, men har också fått mycket uppmärksamhet. Domen i förra veckan blev uppmärksammad både nationellt och lokalt, i bland annat Sydsvenskan, Kvällsposten, Skånska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad och Ystads Allehanda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.