Statistik

De senaste svenska opinionsundersökningarna.

För och emot monarkin

2016 gjorde det två svenska opinionsmätningar om monarkin, en från SOM-institutet och en från Sifo. I SOM-institutets mätning vill 53 procent av svenskarna behålla monarkin och 23 procent vill avskaffa den (just de siffrorna är inte publicerade utan kommer från direkt kommunikation med SOM-institutet).

I Sifomätningen vill 65 procent behålla monarkin och 24 procent avskaffa den.

Ett snitt mellan de två undersökningarna blir då 59 procent för monarkin, 24 procent emot.

Sedan förra gången Sifo mätte (2012) har stödet för monarkin minskat med 9 procentenheter, och stödet för republik har ökat med 8 procentenheter.

Hos SOM-institutet (som mäter varje år) minskade stödet för monarkin med 3 procentenheter jämfört med 2015, och stöder för republik ökade med 1 procentenhet.

Det helhjärtade stödet för monarkin som statsskick är lägre än vad Sifo- och SOM-undersökningarna visar. Till exempel anger bara 40 procent i en Yougov-enkät från 2015 att monarkin ”är en tradition som borde föras vidare”.

Förtroende för kungahuset

Enligt Expressen/Demoskop från april 2017 har 39 procent mycket eller ganska stort förtroende för kungahuset. Det är en minskning från 45 procent fem år tidigare.

Även i Medieakademins Förtroendebarometern 2017 minskade förtroendet för kungahuset, från 42 till 41 procent. Det är ett trendbrott. Förtroende har fram till nu ökat för varje år som gått sedan Den motvillige monarken kom ut 2010 med avslöjanden om kungens affärer och umgänge.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.