Lektionsmaterial om monarkin och republik.

Republikanska föreningen samlar nu in pengar för att kunna tillhandahålla gratis lektionsmaterial om den svenska monarkin och republikfrågan

Hjälp oss att producera lektionsmaterial om monarkin och republik genom att swisha 100 kr, 200 kr eller valfritt belopp till 123 319 84 05. Din gåva kommer att finansiera tryck och distribution. Märk din gåva med ”Skola”.

Vad får svenska barn och ungdomar lära sig om det svenska demokratiska systemet och monarkin idag? De får lära sig att all offentlig makt utgår från folket och att demokrati är någonting värt att kämpa för. De vet att svenskarna går till valurnorna var fjärde år för att utse sina politiska representanter på alla nivåer.

Men hur förklarar läraren att vi utser våra representanter på alla nivåer utom den högsta. Hur går den svenska monarkin ihop med våra demokratiska värderingar när detta lärs ut i klassrummen?

Republikanska föreningen vill ge alla lärare möjligheten att lära sina elever hur Sveriges odemokratiska statsskick verkligen fungerar. Vi tycker inte att det enda eleverna behöver lära sig om monarkin ska handla om krig och stormaktsdrömmar. Landets högsta offentliga ämbete går i arv inom en och samma familj. Statschefen måste vara lutheran, och den som vill ingå i tronföljden måste erkänna den ”rena evangeliska läran”. Monarkin blev dessutom olaglig den 1 januari 2020 då Barnkonventionen blev svensk lag.

Med din hjälp ska vi ta fram ett skolmaterial som ska finnas tillgängligt gratis för alla lärare. Materialet kommer bland annat förklara skillnaderna mellan monarki och republik, på vilka sätt monarkin bryter mot svensk lag, vikten av insyn och revision för att förhindra korruption och hur svensk statsförvaltning fungerar och på vilka sätt monarkin frångår dessa principer. Materialet kompletteras med en lärarhandledning och klassrumsuppgifter som ska kunna användas för att lättare förstå systemet och problematisera det svenska statsskicket.

Allt material kommer att tillgängliggöras på utbudet.se och andra plattformar där lärare kan söka och ladda ner gratis lektionsmaterial. Vi tycker att fler svenskar borde få lära sig skillnaderna mellan republik och monarki, och på allvar problematisera arvsmonarkier i Sverige och världen.

Swisha 100 kr, 200 kr eller valfritt belopp till 123 319 84 05 för att hjälpa oss att finansiera tryck och distribution. Märk din gåva med ”Skola”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.